home

คณะกรรมการกำกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ ลงพื้นที่จ.กาฬสิน

วันที่ : 26 ส.ค. 2562 10:15

คณะกรรมการกำกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ ปี ๖๒ ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่โครงการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 19 ส.ค. 2562 11:45

สสอ. สนับสนุนถนนโครงการสายบ้านเมี่ยงป่าพริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 10:30

ชาวบ้าน จ.สมุทรปราการ ขอทราบข้อมูลแนวถนนโครงการก่อสร้างถนนโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ)

วันที่ : 07 มิ.ย. 2562 10:30

การวางท่อก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงชนบท ครั้งที่้ 1/2562

วันที่ : 28 พ.ค. 2562 17:15

ข่าวทั้งหมด
(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนน สาย นพ.2010 แยก ทล.22 – บ.ขามเฒ่า อ ำเภอเมือง, ปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ : 03 ก.ค. 2562 14:07

(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการส ารวจออกแบบถนน สาย นพ.2010 แยก ทล.22 – บ.ขามเฒ่า อ าเภอเมือง, ปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ : 03 ก.ค. 2562 14:07

(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการส ารวจออกแบบถนน สาย นพ.2010 แยก ทล.22 – บ.ขามเฒ่า อ าเภอเมือง, ปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันที่ : 03 ก.ค. 2562 14:07

โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสายสนับสนุนจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

วันที่ : 07 มิ.ย. 2562 11:03

โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เชื่อม ๔ ตำบล ใน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑๐๕ + ๘๙๒.๐๐๐ กม.

วันที่ : 07 พ.ค. 2562 16:10

โครงการสำรวจออกแบบสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว อ.สหัสขันธ์, สามชัย จ.กาฬสินธุ์

วันที่ : 29 เม.ย. 2562 18:29

สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวประวัติความเป็นมาของการก่อตั้ง "กรมทางหลวงชนบท"

วันที่ : 29 เม.ย. 2562 18:09

ประชุมโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ ๑) (ปฐมนิเทศโครงการ)

วันที่ : 10 เม.ย. 2562 17:11

สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สค.2055 แยก ทล. 25- เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม

วันที่ : 21 มี.ค. 2562 13:34

โครงการสำรวจออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ : 20 มี.ค. 2562 10:25

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

วันที่ : 01 เม.ย. 2562 10:45

นำเสนอแบบร่าง (26 ก.พ.-2 มี.ค. 62) โครงการปรับปรุงห้อง ผส.และห้องอื่นๆ ใน สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

วันที่ : 22 มี.ค. 2562 11:00

ผลการสำรวจผัง ขทช.สุโขทัย โครงการปรัผลการสำรวจผัง ขทช.สุโขทัย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสำนักงาน ขทช.สุโขทัยบปรุงภูมิทัศน์และอาคารสำนักงาน ขทช.สุโขทัย

วันที่ : 22 มี.ค. 2562 10:45

logo
แบบฟอร์มสรุปปริมาณงาน

วันที่ : 19 มี.ค. 2562 16:30

logo
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซี่ยน ปี ๒๕๖๒

วันที่ : 12 มี.ค. 2562 13:00

logo
แบบร่างนำเสนอ โครงการถนนสาย ค1 ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมิองแม่สอด จ.ตาก

วันที่ : 27 ส.ค. 2561 17:15

logo
ขอความร่วมมือ ใส่เสื้อสีเหลือง ในวันที่ 5 กค. 61

วันที่ : 04 ก.ค. 2561 14:15

logo
สสอ. ร่วมรณรงค์ในการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561

วันที่ : 02 ก.ค. 2561 14:45

logo
ขอเชิญชาว สสอ. ทุกท่านร่วมกิจกรรม " 5 กค. สสอ. BIG CLEANING DAY "

วันที่ : 02 ก.ค. 2561 14:45

logo
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวเนินนางพญา หาดเก็บตะวัน ถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิต อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

วันที่ : 23 พ.ค. 2561 10:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

                                    

 

 

 

 
อินทราเน๊ต
   รายงานประจำปี 60
 เอกสาร QA ด้านสำรวจและออกแบบ
      
 
  

 

 

home