home

คณะกรรมการกำกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ ปี ๖๒ ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่โครงการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 19 ส.ค. 2562 11:45

สสอ. สนับสนุนถนนโครงการสายบ้านเมี่ยงป่าพริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 10:30

ชาวบ้าน จ.สมุทรปราการ ขอทราบข้อมูลแนวถนนโครงการก่อสร้างถนนโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ)

วันที่ : 07 มิ.ย. 2562 10:30

การวางท่อก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงชนบท ครั้งที่้ 1/2562

วันที่ : 28 พ.ค. 2562 17:15

ตรวจสอบพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เชื่อมต่อ ๔ ตำบล อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ : 28 พ.ค. 2562 16:15

ข่าวทั้งหมด
ประกาศสรุปรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่3(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) สาย จ ผังเมืองรวม จ.เชียงราย

วันที่ : 24 พ.ค. 2559 09:42

ประชุมกลุ่มย่อย งานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื่องต้น(IEE) และสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนเลี่ยงเมืองทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

วันที่ : 10 พ.ค. 2559 10:20

ปฐมนิเทศโครงการ ครั้งที่ 1 งานศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื่องต้น(IEE) และสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนเลี่ยงเมืองทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

วันที่ : 10 พ.ค. 2559 10:15

โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับถนนสาย จ3 ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายตัดกับถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย)

วันที่ : 02 พ.ค. 2559 09:10

ปฐมนิเทศโครงการ ครั้งที่ 1 ถนนาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครนายก จ.นครนายก

วันที่ : 21 เม.ย. 2559 14:26

ทางแยกต่างระดับและทางลอดต่างระดับบนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่

วันที่ : 28 มี.ค. 2559 10:09

โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับถนนสาย จ3 ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายตัดกับถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย

วันที่ : 28 มี.ค. 2559 10:03

โครงการก่อสร้างทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

วันที่ : 17 มี.ค. 2559 11:38

ปฐมนิเทศโครงการ ครั้งที่1 สาย มห.3019 แยก ทล.212-บ้านบางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:20

โครงการก่อสร้างทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

วันที่ : 28 ธ.ค. 2558 11:44

ข่าวทั้งหมด

หน้า

                                    

 

 

 

 
อินทราเน๊ต
   รายงานประจำปี 60
 เอกสาร QA ด้านสำรวจและออกแบบ
      
 
  

 

 

home