home

คณะกรรมการกำกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ ลงพื้นที่จ.กาฬสิน

วันที่ : 26 ส.ค. 2562 10:15

คณะกรรมการกำกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ ปี ๖๒ ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่โครงการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 19 ส.ค. 2562 11:45

สสอ. สนับสนุนถนนโครงการสายบ้านเมี่ยงป่าพริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 10:30

ชาวบ้าน จ.สมุทรปราการ ขอทราบข้อมูลแนวถนนโครงการก่อสร้างถนนโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ)

วันที่ : 07 มิ.ย. 2562 10:30

การวางท่อก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงชนบท ครั้งที่้ 1/2562

วันที่ : 28 พ.ค. 2562 17:15

ข่าวทั้งหมด
ลำปาว

วันที่ : 20 ก.พ. 2562 13:15

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย อย.๓๐๔๖ แยก ทล.๓๐๙ - บ้านตลิ่งชัน อำเภอวังน้อย, บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 08 ก.พ. 2562 16:40

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.๔๐๔๐ แยก ทล.๔๑๓๕ (กม.ที่ ๘+๓๐๐) - ทล.๔๑๔๕ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วันที่ : 04 ก.พ. 2562 10:38

ประชุมมีส่วนร่วมการจัดทำแบบก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 2-พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ : 23 ม.ค. 2562 10:21

ประชุมพิจารณารายละเอียดงานสาธารณูปโภคกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 11:15

(กลุ่ม 3) สะพานข้ามห้วยทอน จ.หนองคาย

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 17:06

(กลุ่ม 3) สะพานข้ามห้วยหลวง จ.อุดรธานี

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 16:59

(กลุ่ม 3) สะพานข้ามลำห้วยปลาหาง จ.สกลนคร

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 16:56

(กลุ่ม 3) สะพานข้ามลำน้ำก่ำ จ.นครพนม

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 16:54

(กลุ่ม 3) สะพานข้ามห้วยน้ำเค็ม จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 16:44

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ปฐมนิเทศโครงการ ครั้งที่ 1 ถนนสายเชื่อมต่อถนนสาย ค.ผังเมืองรวมบ้านหมี่ - ทล.205 ตัดกับ ถนน ทล.2219 จ.ลพบุรี

วันที่ : 12 เม.ย. 2560 08:00

logo
รายงานประจำปี 2559

วันที่ : 09 ม.ค. 2560 10:00

logo
สำนักสำรวจและออกแบบร่วมรณรงค์การประหยัดการใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน

วันที่ : 07 เม.ย. 2559 15:30

logo
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์

วันที่ : 30 พ.ย. 2558 14:15

logo
จุลสาร สสอ. ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2558

วันที่ : 01 เม.ย. 2558 15:00

logo
ตัดถนน60กม.เลียบอ่าวไทย (ขนาด6เลนยกระดับผ่าน3จังหวัด)

วันที่ : 23 มี.ค. 2558 11:15

logo
จุลสาร สสอ. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ : 18 ก.พ. 2558 16:00

logo
จุลสาร สสอ. ฉบับประจำเดือน มกราคม 2558

วันที่ : 20 ม.ค. 2558 16:00

logo
DownLoad แบบมาตรฐานของกลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

วันที่ : 18 ม.ค. 2558 11:30

logo
กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถนนสายเลี่ยงเมืองอำเภอยางตลาด

วันที่ : 16 ม.ค. 2558 13:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

                                    

 

 

 

 
อินทราเน๊ต
   รายงานประจำปี 60
 เอกสาร QA ด้านสำรวจและออกแบบ
      
 
  

 

 

home