home

คณะกรรมการกำกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ ลงพื้นที่จ.กาฬสิน

วันที่ : 26 ส.ค. 2562 10:15

คณะกรรมการกำกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ ปี ๖๒ ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่โครงการ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 19 ส.ค. 2562 11:45

สสอ. สนับสนุนถนนโครงการสายบ้านเมี่ยงป่าพริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ : 28 มิ.ย. 2562 10:30

ชาวบ้าน จ.สมุทรปราการ ขอทราบข้อมูลแนวถนนโครงการก่อสร้างถนนโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ)

วันที่ : 07 มิ.ย. 2562 10:30

การวางท่อก๊าซธรรมชาติในเขตทางหลวงชนบท ครั้งที่้ 1/2562

วันที่ : 28 พ.ค. 2562 17:15

ข่าวทั้งหมด
(ประชุมกลุ่มย่อย) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในพื้นที่ชุมชนรุ่งอรุณ1 ชุมชนรุ่งอรุณ2 ชุมชนโคกจั๊กจั่น

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:34

(ประชุมกลุ่มย่อย) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในพื้นที่ชุมชนดอนแดงพัฒนา และชุมชนโนนจาน

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:24

(ประชุม กลุ่มย่อย) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในพื้นที่ชุมชนพุทธอุทยาน ชุมชนมิ่งเมือง ชุมชนศรีมงคล และชุมชนอ่างใหญ่

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:20

ประชุมระดับชุมชน/กลุ่มย่อย สำรวจออกแบบถนนสาย ช1 ผังเมืองรวมเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ต.เวียงทอง)

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:16

ประชุมระดับชุมชน/กลุ่มย่อย สำรวจออกแบบถนนสาย ช1 ผังเมืองรวมเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ต.ร่องกาศ)

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:03

ประชุมระดับชุมชน/กลุ่มย่อย สำรวจออกแบบถนนสาย ช1 ผังเมืองรวมเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 13:44

(ปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสม ถนนสาย ง ผังเมืองรวมชุมชนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 08 มี.ค. 2561 07:49

ผอ.กสร. ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของถนนสาย ชม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 1096 - บ้านแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

วันที่ : 02 มี.ค. 2561 12:17

(ปัจฉิมนิเทศ) โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสายสนับสนุนจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (ถนนเลี่ยงเมืองคลองใหญ่ จ.ตราด)

วันที่ : 27 ก.พ. 2561 07:53

(ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบ ถนนสาย แยก ทล.2 - ทล.2 อ.เมือง, สระใคร จ.หนองคาย

วันที่ : 22 ก.พ. 2561 15:31

ข่าวทั้งหมด

หน้า

                                    

 

 

 

 
อินทราเน๊ต
   รายงานประจำปี 60
 เอกสาร QA ด้านสำรวจและออกแบบ
      
 
  

 

 

home