home

ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

 

สำนักสำรวจและออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ในกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ทาสีรั้วด้านหน้ากรมทางหลวงชนบท

และทำความสะอาดรอบอาคารทั้งบริเวณทางเดินด้านหน้ากรมทางหลวงชนบท

วันที่: 
เสาร์, พฤษภาคม 4, 2019 - 21:45