home

โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เชื่อม ๔ ตำบล ใน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑๐๕ + ๘๙๒.๐๐๐ กม.

 

การประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เชื่อม ๔ ตำบล ใน อำเภออมก๋อย                            จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทาง ๑๐๕ + ๘๙๒.๐๐๐ กม.   ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่   (๒๖ เมย. ๖๒)

 

ไทย
วันที่: 
อังคาร, พฤษภาคม 7, 2019 - 16:10