home

ชาวบ้าน จ.สมุทรปราการ ขอทราบข้อมูลแนวถนนโครงการก่อสร้างถนนโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ)

  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายธนารัตน์ กลิ่นฟุ้ง ชาวบ้าน จ.สมุทรปราการ
ขอทราบข้อมูลแนวถนนโครงการก่อสร้างถนนโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรปราการ (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อมต่อ) ณ ห้องรับรองประชาชน (GECC) กรมทางหลวงชนบท โดย นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และบริหารจัดการโครงการพิเศษ และ นายศราวุธ ยิ่งสกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งตอบข้อซักถามกับประชาชนจนเป็นที่พอใจ และไม่มีข้อกังวลเรื่องดังกล่าว

 

วันที่: 
ศุกร์, มิถุนายน 7, 2019 - 10:30