home

ข่าวการมีส่วนร่วมภารประชาชน

ลำปาว

วันที่ : 20 ก.พ. 2562 13:15

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบ ถนนสาย อย.๓๐๔๖ แยก ทล.๓๐๙ - บ้านตลิ่งชัน อำเภอวังน้อย, บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ : 08 ก.พ. 2562 16:40

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.๔๐๔๐ แยก ทล.๔๑๓๕ (กม.ที่ ๘+๓๐๐) - ทล.๔๑๔๕ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วันที่ : 04 ก.พ. 2562 10:38

ประชุมมีส่วนร่วมการจัดทำแบบก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 2-พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ : 23 ม.ค. 2562 10:21

logo
ประชุมพิจารณารายละเอียดงานสาธารณูปโภคกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 11:15

(กลุ่ม 3) สะพานข้ามห้วยทอน จ.หนองคาย

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 17:06

(กลุ่ม 3) สะพานข้ามห้วยหลวง จ.อุดรธานี

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 16:59

(กลุ่ม 3) สะพานข้ามลำห้วยปลาหาง จ.สกลนคร

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 16:56

(กลุ่ม 3) สะพานข้ามลำน้ำก่ำ จ.นครพนม

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 16:54

(กลุ่ม 3) สะพานข้ามห้วยน้ำเค็ม จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ : 31 พ.ค. 2561 16:44

หน้า