home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
สื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

วันที่ : 01 เม.ย. 2562 10:45

นำเสนอแบบร่าง (26 ก.พ.-2 มี.ค. 62) โครงการปรับปรุงห้อง ผส.และห้องอื่นๆ ใน สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

วันที่ : 22 มี.ค. 2562 11:00

ผลการสำรวจผัง ขทช.สุโขทัย โครงการปรัผลการสำรวจผัง ขทช.สุโขทัย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารสำนักงาน ขทช.สุโขทัยบปรุงภูมิทัศน์และอาคารสำนักงาน ขทช.สุโขทัย

วันที่ : 22 มี.ค. 2562 10:45

logo
แบบฟอร์มสรุปปริมาณงาน

วันที่ : 19 มี.ค. 2562 16:30

logo
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซี่ยน ปี ๒๕๖๒

วันที่ : 12 มี.ค. 2562 13:00

logo
แบบร่างนำเสนอ โครงการถนนสาย ค1 ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมิองแม่สอด จ.ตาก

วันที่ : 27 ส.ค. 2561 17:15

logo
ขอความร่วมมือ ใส่เสื้อสีเหลือง ในวันที่ 5 กค. 61

วันที่ : 04 ก.ค. 2561 14:15

logo
สสอ. ร่วมรณรงค์ในการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561

วันที่ : 02 ก.ค. 2561 14:45

logo
ขอเชิญชาว สสอ. ทุกท่านร่วมกิจกรรม " 5 กค. สสอ. BIG CLEANING DAY "

วันที่ : 02 ก.ค. 2561 14:45

logo
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวเนินนางพญา หาดเก็บตะวัน ถนนสายเฉลิมบูรพาชลทิต อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

วันที่ : 23 พ.ค. 2561 10:45

หน้า