Menu
home
>>
ปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านหนองหวาย – บ้านกุดเวียน ตำบลลำชี/ท่าตูม  อำเภอฆ้องชัย/เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์/มหาสารคาม 

สำนักสำรวจและออกแบบ  โดยกลุ่มออกแบบโครงสร้าง                                                                                ได้จัดให้มีการประชุมส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน 

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.  สำนักสำรวจและออกแบบ  โดยกลุ่มออกแบบโครงสร้าง ได้จัดให้มีการประชุมส่วนร่วมการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านหนองหวาย – บ้านกุดเวียน ตำบลลำชี/ท่าตูม  อำเภอฆ้องชัย/เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์/มหาสารคาม  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านกุดเวียน ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

อื่นๆ

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (EIA) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

Scroll Up Skip to content