Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (EIA) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

(11 ต.ค. 63) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

โดยมีผู้บริหารจาก สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท นำโดยนายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง) และนายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ แนวคิดในการคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบของสะพาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ จากประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่ ตำบลเชิงแส ตำบลกระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ตำบลจองถนน ตำบลเขาชัยสน ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน อำเภอโคกม่วง อำเภอควนขนุน อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

 

Cr : ประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท

#เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ

 

อื่นๆ

ปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านหนองหวาย – บ้านกุดเวียน ตำบลลำชี/ท่าตูม  อำเภอฆ้องชัย/เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์/มหาสารคาม 

Scroll Up Skip to content