Menu
home
>>
“นาคาวิถี” ถนนเพื่อการท่องเที่ยวเลียบแม่น้ำโขง (Scenic Route)

โครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์

(Scenic Route) เส้นทางเลียบแม่น้ำโขง

สายน้ำแห่งความเชื่อ เส้นทางแห่งความศรัทธรา

นาคาวิถี

 

ระยะที่ 1 ช่วงจังหวัดมุกดาหาร , นครพนม

 

โครงการถนนเพื่อการท่องเที่ยวและเส้นทางชมทิวทัศน์ (Scenic Route) เส้นทางเลียบแม่น้ำโขง “นาคาวิถี” ระยะที่ 1 ช่วงจังหวัดมุกดาหาร , นครพนม

โพสต์โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เมื่อ วันพุธที่ 16 กันยายน 2020

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content