Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนา โครงข่ายสะพานและถนนต่อเชื่อมในภูมิภาค ระยะที่ 1

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนา โครงข่ายสะพานและถนนต่อเชื่อมในภูมิภาค ระยะที่ 1

(5 ม.ค.64) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายสะพานและถนนต่อเชื่อมในภูมิภาค ระยะที่ 1 ครั้งที่ 6/2563 ผ่าน Applications Zoom เพื่อติดตามผลการลงพื้นที่ศึกษาและผลการสัมภาษณ์คนในพื้นที่ พร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ (Final Report)

โดยมีนายผดุง​ศักดิ์​ สรุจิทำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน  คณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมีนายไกวัล วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบโครงสร้าง จากสำนักสำรวจและออกแบบ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 11 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

                                                                                                 Cr : ประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงชนบท

                                                                                                                      #เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ

Scroll Up Skip to content