Menu
home
>>
ผส.สอ เปิดการอบรมกล้อง Total Station

(18 กุมภาพันธ์ 2564) นายจีระพงษ์ ปิณฑะบุตร ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ เป็นประธาน ในการเปิดการอบรมกล้อง Total Station

โดยมีนายศราวุธ ยิ่งสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจ กล่าวรายงานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จาก สำนักสำรวจและออกแบบ สำนักอำนวยความปลอดภัย สำนักบำรุงทาง และสำนักวิเคราะห์วิจัย และพัฒนา

วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับรู้ถึงความสามารถ และเข้าใจในวิธีการทำงานโปรแกรมของกล้อง Total Station Trimble C5 พร้อมเพิ่มทักษะทุกองค์ประกอบของการใช้งาน และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้จริง อันจtเป็นประโยชน์สูงสุดกับงานสำรวจออกแบบต่อไป ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

#เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์สำนักสำรวจและออกแบบ

Scroll Up Skip to content