Menu

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (EIA) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

(11 ต.ค. 63) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงช …

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (EIA) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา – ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง Read More »

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการก่อสร้างที่ต้องดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และคณะทำงานบูรณาการเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ต้องดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินการโครงการ ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

✅ กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ ❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️ 💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจา …

✅ กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ ❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️ 💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙 Read More »

😷สวมหน้ากาก 2 ชั้น ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้สูงถึง 90% โดยสวมหน้ากากอนามัยทับด้วยหน้ากากผ้า ❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️ 💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

สวมหน้ากาก 2 ชั้น ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้สูงถึง 90% …

😷สวมหน้ากาก 2 ชั้น ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้สูงถึง 90% โดยสวมหน้ากากอนามัยทับด้วยหน้ากากผ้า ❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️ 💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙 Read More »

✅ เช็กอาการ ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นด้วยตนเอง รุนแรงระดับไหน ❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️ 💛💙”ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”🚜

เช็กอาการ ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นด้วยตนเอง รุนแรงระด …

✅ เช็กอาการ ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นด้วยตนเอง รุนแรงระดับไหน ❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️ 💛💙”ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”🚜 Read More »

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมจัดทำแผนการเวนคืน สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบท

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป …

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมจัดทำแผนการเวนคืน สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบท Read More »

✅ หากกำลังจะไป​ฉีดวัคซีน​โควิด​ แต่ถูกสุนัข​หรือแมวกัด​ ควรทำอย่างไร..? ❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก… กรมทางหลวง​ชนบท​❤️ 💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

 หากกำลังจะไป​ฉีดวัคซีน​โควิด​ แต่ถูกสุนัข​หรือแมวกัด​ …

✅ หากกำลังจะไป​ฉีดวัคซีน​โควิด​ แต่ถูกสุนัข​หรือแมวกัด​ ควรทำอย่างไร..? ❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก… กรมทางหลวง​ชนบท​❤️ 💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙 Read More »

🛵 คำแนะนำในการป้องกันโควิด สำหรับ ผู้จัดส่ง ผู้รับสินค้า ❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️ 💛💙”ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”💛💙

 คำแนะนำในการป้องกันโควิด สำหรับ ผู้จัดส่ง ผู้รับสินค้า …

🛵 คำแนะนำในการป้องกันโควิด สำหรับ ผู้จัดส่ง ผู้รับสินค้า ❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️ 💛💙”ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”💛💙 Read More »

😷 หน้ากาก สวมถูกวิธี ลดเสี่ยง COVID-19✅ ❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️ 💛💙”ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”🚜

 หน้ากาก สวมถูกวิธี ลดเสี่ยง COVID-19  ด้วยความห่วงใย จ …

😷 หน้ากาก สวมถูกวิธี ลดเสี่ยง COVID-19✅ ❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️ 💛💙”ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​”🚜 Read More »

Scroll Up Skip to content